Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Stockholm Top Gymnastics

2013 års undersökning

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som har deltagit i vår andra medlemsundersökning.

.................................................................................................................................

Medlemsundersökning 2013 för Stockholm Top Gymnastics

I januari 2014 genomfördes för andra gången en medlemsundersökning i föreningen för att mäta vad i verksamheten som fungerar bra eller kan bli bättre. Detta som en vägledning för styrelsen när det kommer till att prioritera utvecklingsprojekt för kommande verksamhetsår. Denna gång blev det också en bra jämförelse med 2012 års undersökning och en mätning på om vi gått framåt på de punkter där vi låg lite sämre till.

Några kommentarer i korthet:


 1. I år var det 250 personer (gymnaster/ledare/föräldrar) som svarade jämfört med 184 föregående år.
 2. På alla frågor utom en har medelvärdet ökat, d v s sett över alla discipliner och respondenter, så har vi blivit bättre jämfört med tidigare år. Det som inte ökat är betyget på ledarnas tekniska kompetens, vilket beror på att barnledarna satt markant lägre betyg på sig  själva denna gång. Värt att notera är att det är nio (9) respondenter i denna grupp.
 3. Glädjande nog har vi tre tydliga områden där ”rött” (=mindre bra) har blivit klart ”grönare” (=bra/bättre). Det är frågan om: 

  a. ”Hur hanterar tränare och förening eventuella skadesituationer och
  förebyggande träning”

  b. ”Hur enkelt det är att vända sig till sin tränare eller kansli/styrelse vid
  frågor eller bekymmer” 

  c. ”STG:s support vad gäller medicinskt stöd och information”
 4. De punkter där vi ligger lägst och främst ser förbättringsbehov är:

  a. Föreningens hemsida

  b. Spridning av styrelsens vision för verksamhet och utveckling

  c. STG:s närvaro och aktivitet på sociala medier

  d. Medicinsk support (där vi visserligen förbättrat oss, främst på truppsidan,
  men där vi behöver göra mer)  Tack till alla som deltagit i undersökningen och inte minst för alla öppna svar med synpunkter och förslag. Dessa tas om hand i olika grupparbeten med ledare och styrelse. Alla svar används också som underlag för verksamhetsplan 2014. 

  Kan inte låta bli att publicera en kommentar som värmer lite extra:

  ”Det märks att föreningen jobbar på värdegrund och dyl... det blir bättre och bättre tycker jag!”
 
SPONSORER
Samarbetspartners