Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Stockholm Top Gymnastics

Försäkringar
Samtliga gymnaster i Stockholm Top Gymnastics är försäkrade via föreningen. Beroende på ålder, träningens svårighetsnivå och tävlingsdeltagande kan gymnasterna beröras av olika försäkringar. De av föreningen valda licensförsäkringarna (Basförsäkring, Träningsförsäkring samt Tävlingsförsäkring) rekommenderas av Svenska Gymnastikförbundet och hanteras av försäkringsmäklarna Pensum AB.

Har din dotter blivit skadad på träningen/tävlingen/lägret?

Fyll i denna skadeblankett tillsammans med tränaren som var på plats skadeanmälan till Svedea. Vi vill sedan ha den kopia på denna anmälan mailad till vårt kansli.


Anmälan skickas via post till

Svedea AB

Box 3489

103 69 Stockholm  


Basförsäkringen gäller vid all gymnasstikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådana aktiviteter för barn, undomar och motionärer.

 

Träningsförsäkringen är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som använder trampett och/eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxel som till exempel volt, barani eller överslag.

 

Tävlingsförsäkringen är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb och där poängbedömning sker.

 
SPONSORER
Samarbetspartners